• jaskyna

    Ochtinská aragonitová jaskyňa

    Predstavuje unikátny prírodný fenomén pútajúci pozornosť bohatosťou, rôznorodosťou a krásou aragonitovej výzdoby i svojráznym vznikom a vývojom podzemných priestorov. Nachádza sa na severnom vrchu Hrádok v Slovenskom Rudohorí. Je jediná svojho druhu v Európe, ktorá vyniká aragonitovou výzdobou rôznych foriem.Komentáre