• 00008542

    Horehronské múzeum

    Horehronské múzeum v Brezne vzniklo v roku 1960 ako vlastivedné múzeum a neskôr nadobudlo štatút regionálneho múzea. Za viac ako 5 desaťročí zozbieralo množstvo hmotných, písomných a obrazových dokumentov z oblasti  etnografie i histórie, charakterizujúcich dejiny a kultúru obyvateľstva horného Pohronia (územie medzi Banskou  Bystricou a Telgártom).Komentáre