• dobs

    Dobšinská jaskyňa

    Náš ľadový klenot svetového dedičstva Dobšinská ľadová jaskyňa je súčasťou systému Stratenej jaskyne. Vytvorila sa v druhohorách. Patrí medzi najvýznamnejšie ľadové jaskyne na svete. Ľadová výplň sa tu vyskytuje v rôznych formách a hrúbka ľadu na niektorých miestach presahuje 25 m.Komentáre